Author Archives: Dario Vallina

Centro de Saúde Os Mallos | Noguerol Díez | Adrián Capelo Cruz

Centro de Saúde Os Mallos

No intre no que Alberto Noguerol e a Pilar Díez reciben o encargo de proxectar un centro de saúde á beira da avenida de Arteixo, na Coruña, a trama urbana na que hoxe se inscribe era difusa e non se atopaba consolidada. Deste xeito debuxaron un paralelepípedo de formigón armado lixeiramente elevado, volcado cara tres patios interiores de tal modo que o centro de saúde se pechaba a un exterior duro e indeterminado.

Centro de Salud La Doblada | Alfonso Penela | Vigo

Centro de Saúde da Doblada

En 1993 realiza el proyecto del Centro de Salud de A Doblada, donde las limitaciones de la parcela le obligaron a desarrollar un edificio de dos cuerpos. Uno de ellos de bajo y dos plantas formado por un prisma quebrado con fachada acristalada cóncava cuya red metálica de disposición horizontal recuerda a una persiana. El otro cuerpo se sitúa por detrás y acoge todos los espacios de espera.

Andrés Reboredo | Parlamento de Galicia.

Parlamento de Galicia

«En 1987, Andrés Reboredo obtén o primeiro premio nun concurso convocado para seleccionar o proxecto que transformaría o Cuartel do Hórreo no Parlamento de Galicia. O grande edificio militar que se rehabilita posúe unha planta rectangular, coas esquinas resaltadas por corpos saíntes e de maior altura. No se centro existe un único patio, en torno ao que discorren todas as circulacións. Exteriormente o edificio a penas amosara cambios substanciais, mantendo a súa severa fachada, con excepción da construcción dunha magnífica reixa de aceiro oxidado composta por pezas exentas, colocadas de canto, altas e agudas, que permiten ver o exterior do edificio, en visión frontal, pero que en escorzo se converten nun muro opaco coa singular cor e textura do metal oxidado».

Top