Author Archives: Iago Valverde

Norvento_mangado_lugo_juan_rodriguez

Nova Sede de Norvento

«Buscar unha arquitectura sinxela, tan sinxela e lóxica que resulta sutil e emocionante. Non se trata de berrar máis, de utilizar materiais sofisticados, de crear arquitecturas complexas. Trátase de convencer, de suxerir, de facer unha arquitectura silenciosa pero moi, moi atractiva» Francisco Mangado

Top