12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Espazo Lusquiños da Mocidade

Espazo Lusquiños da Mocidade trespes.arquitectos

Ana Amado 

Obra:Espazo Lusquiños da Mocidade
Autoría:trespes.arquitectos | Carlos Mosquera, Alberte Pérez e Enrique Iglesias

Arquitectos colaboradores | Jorge Conde Valverde e Alejandra García Macías

Arquitecta técnica | Mónica Franqueira García

Estructuras | E3 arquitectos

Instalaciones | Proyectos Ing&com

Acústica | Ramón Rodríguez Palleiro

Provincia:Ourense
Localidade:Ourense
Ano:2013
Xeolocalización:42.350,-7.869
Outros Datos:
Premios:
 Gañador | Gran de Area | 2016
Publicacións:
Información na rede:
Páxina de trespes.arquitectos

Ficha en arquia / próxima

Descripción do proxecto: 
«Atopámonos ante unha edificación construída no ano 1955 e conformada, na súa orixe, por catro vivendas, dúas na planta baixa e dúas na planta alta desenvolvidas en dúplex e con acceso polos volumes laterales retranqueados. As vivendas en planta baixa foron substituídas por un espazo continuo que perfora os muros de carga interiores que xunto cos longitudinales conforman a estrutura do edificio.

O edificio sitúase nunha zona verde onde só permítese o desenvolvemento de equipamientos que complementen e sirvan de apoio a estas áreas, cunha edificabilidad permitida do 0,05m²/m² e unha limitación en altura de B 1.

A proposta pretende acoller e dar resposta ás necesidades que sempre tivo a mocidade, a lectura, o cine, o teatro e a danza xunto coas demandas actuais como o ensaio e grabación de música, realización de audiovisuales, xogar a «Play Station», «Facebookear», «Twitterar», navegar pola rede …

O programa resólvese en dúas plantas prescindindo do aprovechamiento baixo-cuberta o cal incorpórase ás estancias da planta alta, outorgando unha maior espacialidade ás mesmas, e regularizando, os faldones de cuberta e as liñas de cornisa co que se rompe a fragmentación volumétrica do estado previo e mellórase deste xeito a percepción exterior do mesmo, resultando un edificio máis compacto e homogéneo.

A situación descentrada do ingreso, cara ao Oeste, despraza as comunicacións verticais a unha posición máis centrada, optimizando deste xeito as circulacións e os percorridos de evacuación.

En planta baixa, no á Este, organízanse as salas de ensaio que se intercalan e creban entre zonas de lecer fuxindo do corredor central e procurando iluminación e ventilación natural. No Oeste, atopamos a área de audiovisuales composta por unha sala de proxeccións e un aula para impartir cursos.

Na primeira planta sitúanse dúas salas a ambos os dous lados da escaleira; a sala polivalente que se converte nun pequeno auditorio (aforo aprox. 80-persoas) mediante unha tribuna retráctil, e no local das antigas escaleiras sitúase a zona de almacenaje-camerino. O acondicionamiento acústico desta estancia traballouse coa colocación de cilindros absorbentes no teito entre os que se intercala a iluminación. A versatilidad da sala acentúase coa construción de paneles de madeira de abeto os cales escurecen por completo a sala si así se requirise. Na outra sala, destinada a xogos, a apertura de ocos en cuberta e a canalización da luz mediante o falso teito, sectorizan o espazo e acondiciónana acusticamente. A luz se tamiza naqueles ocos a Sur mediante pantallas que reflicten a luz e fan que se manifeste no interior da sala de xeito difusa.

A entrada de luz cenital lévase ao extremo no módulo onde se sitúan as comunicacións verticais reflectíndoa da mesma xeito e canalizándoa ata a planta baixa mediante un forxado e un ascensor acristalado.

Na fachada norte colócanse lamas que funcionan como controladores acústicos do edificio. Ditas lamas permiten, pola súa masa e configuración, a absorber e dispar as ondas sonoras producidas polo tránsito ferroviario.

O edificio posúe para o seu acondicionamiento térmico dun chan radiante-refrigerante mediante enerxía geotérmica que tamén permite cubrir as mínimas esixencias de ACS que ten o edificio. No verán este chan permite refrigerar as instalacións e isto combinado cunha correcta ventilación cruzada favorecida polas orientacións das fachadas, fan que sexa posible prescindir da instalación de aire acondicionado e renovación de aire, mellorando o comportamento energético do edificio.«

trespes.arquitectos

Reportaxe fotográfica: Ana Amado (1 a 7) | trespes.arquitectos (8)
Planos: trespes.arquitectos

12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Related posts

*

Top