obras en Cervo

Fábrica de Sargadelos

Fábrica de Sargadelos

Tendo en conta proceso e terreno, “anillase” o itinerario de producción e plantea-se un edificio, corona circular, que rodea un espacio central,
plaza muy útil para a fábrica, que permite reunións, celebracións de todo tipo que promove a propiedade; labor social, cultural, etc.

Top