Obras de 1965

vivendas militares | bar boo | campolongo pontedra

Vivendas para militares

A forma arquitectónica unitaria que estimei máis axeitada para satisfacer os condicionantes programáticos e urbanos foi a do bloque laminar con dúas vivendas por planta e accesos verticais centrados. As tres funcións principais da vivenda están concentradas en espazos claramente definidos: zona de estancia familiar e zona de servizos, e zona de dormitorios ao fondo

Pavillón Municipal de Pontevedra

‘La idea era la creación de una caja inundada de luz, anónima y silenciosa, y el gesto que le da forma es una estructura elegante y delicada, que permite crear un efecto de ingravidez de la malla espacial de cubierta. Esta se apoya en ménsulas, equilibradas como una balanza. Todo este efecto poético estaba revestido con delgados paneles, que conformaban el volumen exterior del edificio’ Fernando Agrasar

Top