Obras de 1967

AG | San Francisco Xavier

Igrexa de San Francisco Xavier

A igrexa de San Francisco Xavier destaca tanto polo edificio como polas esculturas que nela se encontran. O conxunto parroquial articúlase ao redor dun patio axardinado interior pechado pola vivenda do párroco, as salas de reunión e, como elementos formais de maior presencia, o campanario e a igrexa. A igrexa é obra do arquitecto Gerardo Calviño e presenta un deseño sobrio que fai de contrapunto perfecto para as esculturas que acolle no seu interior

Torres de San Jaime

‘En la calle San Jaime estaban construidos dos edificios de 14 alturas y bajo, con medianerías a dicha calle, ha parecido mucho más adecuado a la zona utilizar el volumen aceptado por los ordenanzas, con lo que se intentó tapar la medianería de una de las torres. Se retranqueo la de la calle San Jaime en altura, pera dar las máximas posibilidades de aireación y soleamiento’ Carlos Meijide

igrexa santa cruz | miguel fisac | oleiros

Igrexa de Santa Cruz

Desde el atrio, todo el conjunto está pensado como una sucesión de recintos continuos, generados por unos muros curvos que, entre otras cosas, pretenden dispersar naturalmente el sonido. La forma de abanico garantiza una visibilidad perfecta del altar desde cualquier punto de la nave

Policlínico Cíes

«Tratei o tema sen ningún prexuízo formal. O resultado marcadamente orgánico do edificio foi enxendrado por todo o conxunto de datos rexido, inevitablemente, pola propia intuición estética. Así as cousas, novamente apareceu no meu pensamento as “pastas” nos paramentos como solución». Xosé Bar Bóo

unidade 3 elviña | jose antonio corrales | a coruña | barrio flores

Unidade Veciñal nº 3 en Elviña

«El tamaño hábilmente manipulado por Corrales permite dotar a la volumetría de un alto valor expresivo, desligándolo de la forma de la parcela y en cierto modo autónomo de la normativa urbanística. El conjunto de las viviendas se resuelve en diferentes tipologías, no agrupadas en bloques específicos, sino interrelacionas a través de niveles y corredores, en los que también se alojan espacios para las guarderías, los comercios e, incluso, algunos locales dedicados a oficinas» Celestino García Braña

Sociedade Deportiva Hípica da Coruña

O edificio foi pensado con unha organización xeral sobre unha trama triangulada, construindo espazos fluídos, buscando a fácil sociabilidade, así como a independencia en certos lugares. Construido en estructura metálica con acabados sinxelos e buscando a pouca variedade de materiais. Un espazo moi vivido e moi usado nos anos 70, durante os que se fixeron algúns cambios, que non desvirtuaron o proxecto orixinal.

Top