Obras de centro de interpretación

Centro de Interpretación das Fortalezas Transfronteirizas do Baixo Miño rodríguez + pintos

Centro de Interpretación das Fortalezas Transfronteirizas do Baixo Miño

Centro de Interpretación das Fortalezas Transfronteirizas do Baixo Miño

O Centro de Interpretación das Fortalezas Transfronteirizas do Baixo Miño articulouse en dúas partes relacionadas entre si: unha construción xa existente no conxunto e tres pequenos pavillóns de nova planta

Centro de Interpretación en San Cibrao de Las

O centro é un dos catro que constitúen a rede galega de Patrimonio Arqueolóxico. Sitúase como un primeiro cinturón do castro, a modo de límite físico, e plantéxase como unha nova entrada. Actúa como pantalla visual desde o xacemento. As intervencións no contorno encamínanse á recuperación do estado orixinal. A súa fragmentación busca o encaixe no terreo.

Top