Obras de César Portela

Ampliación da escola de telecomunicacións e escola de enxeñería de minas

Ampliación da escola de telecomunicacións e escola de enxeñería de minas

«A síntese formal levada a cabo no edificio devén dun traballo de condensación programática no que as necesidades de cada centro estrutúranse en catro usos fundamentais: aulas, laboratorios, despachos e servizos comúns. Foi posible así materializar cada un nunha peza lineal» César Portela

Concello de Forcarei

A idea que presidiu a obra era a integración dun edificio singular cun extenso programa na praza que dispoñía dunha morfoloxía propia definida por edificios de tipoloxías e escalas variadas. O programa separouse en catro volumes de diferente importancia, achegando os volumes máis pequenos á praza, situando os máis altos nun segundo plano.

Museo do mar de Galicia

«EI Museo del Mar de Galicia sirve de transición entre la tierra y el mar, y se configura como un cabo, mitad naturaleza, mitad artificio, en este paradigmático lugar del borde litoral, próximo a la ciudad de Vigo, e incorpora la Ría como una parte más del proyecto, sin duda la más importante» César Portela

Top