Obras de Dopi Arquitectos Asociados

Ampliación do cemiterio de Sarria | Dopi Arquitectos Asociados | La Voz de Galicia

Ampliación do cementerio de Sarria

Ampliación do cementerio de Sarria

O reto que afrontaban os técnicos do estudio Dopi Arquitectos de Sarria coa ampliación do cemiterio era conseguir que o camposanto se adaptara ao entorno do convento da Magdalena, así predomina a pizarra moi similar aos peches de fincas da zonas. O deseño fixo posible o paseo das persoas que o deseen porriba da cuberta da entrada do cemiterio. Outra das premisas que buscaron lograr co proxecto foi escapar da acumulación de sepulturas nun só bloque con efecto de colmena que normalmente prodúcese este tipo de construcción. Para evitalo estruturaron os nichos en pequenos grupos divididos por plazuelas que xeren ao mesmo tempo para os familiares a sensación de paz e intimidade que se agradece no momento de enterrar ou visitar a un ser querido.

Top