Obras de Fernando Blanco

vivendas ourense | vier | santos diez

Vivendas e equipamentos en Ourense

“Os edificios proxectados interponse a modo de barreira entre dúas tramas, matizando as conexións visuais e propoñendo una forma de facer que se sitúa máis próxima á linguaxe tradicional en canto as dimensións de alturas e ocos, sen renunciar á expresividade de certos materiais actuais e ao compromiso coa arquitectura moderna” VIER arquitectos

Top