Obras de FQP Arquitectos

384 VPP en Navia

‘Una malla envolvente que, al interior libera la tipología y al exterior silencia el edificio de gran formato: ante usuarios y modos de uso diversos, se ofrece la flexibilidad de una vivienda más mueble y menos inmueble’ Fraga, Quijada e Portolés

AG | Ramallosa

Paseo Marítimo de A Ramallosa

«Actuación sobre terreos colindantes á zona marítimo-terrestre nunha beira da ribeira pola desembocadura do río Miñor en Nigrán (Pontevedra), ó longo de 850 metros e sobre unha superficie de 25500 metros cuadrados. A fronte da actuación ten carácter de transición entre o pequeno núcleo urbano vencellado ó entorno das pontes (Ramallosa) e unha praia de carácter semiurbano (Praia América) a través dun medio natural en proceso de colonización por vivenda unifamiliar dispersa».

MARCO

«A intervención interésase pola tipoloxía do edificio e a súa integración na estrutura urbana; constitúe unha relectura contemporánea da súa arquitectura e as súas leis xeométricas e de composición»
Fraga, Quijada e Portolés

Top