Obras de pesqueiro

AG | Buque

Edificio Base Buque Cablero

Edificio Base Buque Cablero

Las dimensiones, la forma de la planta y el volumen están muy condicionados por el programa dado y por la normativa urbanística. No obstante, dentro del estrecho margen de actuación, se ha acentuado el contraste entre el prisma principal, pétreo, y los dos menores, de vidrio, para que se contrapongan entre sí y se expliquen mutuamente.

Apliación do Porto de Caión | Creus e Carrasco | Caión

Ampliación do Porto de Caión

A ampliación do porto de Caión, do Departamento de Enxeñaría de Portos de Galicia, xorde da necesidade de protexer e reparar as embarcacións no inverno. Rematada en agosto de 2013, integra a vila no porto sen entorpecer o traballo dos pescadores. Consiste nun conxunto fragmentado de cubos de 3x3x3m de formigón sobre os que se eleva unha pasarela-mirador de madeira.

AG | Pesqueira Vasco-Gallega

Pesqueira Vasco – Galega

O edificio, que proxectan en 1960 para unha empresa pesqueira, debe resolver un complexo programa industrial en varias plantas, situado nun frente marítimo. A resposta arquitectónica de Pérez-Lorente e Yáñez é unha peza de superficies limpas, con ocos organizados en largas bandas. A Aparente simplicidade formal enriquécese coa disposición dos ocos, que reflexan as particularidades do programa interno, acusando diferenzas de disposición en cada unha das catro plantas

Equipamento no porto de Beluso | Jesús Irisarri Guadalupe Piñera | Adrián Capelo

Equipamento do porto de Beluso

«Dotar a una población del espacio público perdido, se superpone en el proceso de tomar forma a la idea de contención de la ladera y del recorrido ascendente-descendente desde el plano del agua al vial superior, recuperando de esta manera una estructura urbana de «calles» que se entrecruzan» Irisarri + Piñera

Lonxa de Lira

«o edificio funciona perfectamente alí mesmo, na súa relación co mar inmediato, o porto, unha obviedade, e tamén o fai na percepción equilibrada da súa implantación no horizonte xeográfico máis aberto e afastado, o océano»
Luís Gil+Cristina Nieto

Top