Obras de piscina

bismages adran calo teo

Piscina cuberta en Adrán

O proxecto da piscina climatizada en Calo nace con dúas premisas claras: por unha parte respetar o entorno privilexiado no que se atopa, repleto de vexetación autóctona e árbores centenarias características da zona, por outra, realizar unha intervención mínima que reste protagonismo á construcción e potencia a beleza da paisaxe.

Piscina Climatizada Cubierta en Pontedeume | QRC

Piscina Climatizada Cubierta en Pontedeume

Este edificio es fruto de un concurso promovido por la Diputación Provincial de A Coruña. Dicho concurso planteaba la realización de una serie de modelos para poder repetidos en diversos lugares y, por tanto, con diferentes condicionantes. El plan preveía dotar a todos los municipios que pudiesen acceder a su gestión, de unas instalaciones destinadas a piscina cubierta, acompañadas de una serie de dotaciones adicionales que incluyen gimnasios, saunas, solárium y una pequeña cafetería.

Top