Obras de Rafael M. Cabeza Rey-Stolle

Rehabilitación edificio Elduayen 2 Vigo Rafael M. Cabeza Rey-Stolle, Santiago Castro Paz, José Antonio González González e Francisco Javier Mariño Mendoza

Rehabilitación edificio Elduayen 2 Vigo

Rehabilitación edificio Elduayen 2 Vigo

A Rehabilitación edificio Elduayen 2 consistiu na recuperación da fachada, o realce do alzado á Porta do Sol, a dignificación do lucernario sobre as escaleiras e a recuperación do uso de vivenda.

Top