Obras de rehabilitación

Actuación en las fachadas del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo | Cid + Santos

Actuación nas fachadas do Hospital Médico Quirúrxico de Conxo

Actuación nas fachadas do Hospital Médico Quirúrxico de Conxo

A intervención de Ángel Cid e José Santos no Hospital Médico Quirúrxico de Conxo consistiu en construir unha fachada nova superposta á existente, condicionada polo feito de que o Hospital debía permanecer en uso. A solución plantexada baséase en dous ideas fundamentais: por un lado mellorar sustancialmente as condicións de confort do edificio, e por outro xerar unha pel nova que transmita aos usuarios unha mensaxe de modernidade, confianza e fiabilidad.

Reforma da Facultade de Dereito UDC para a súa adaptación ao EEES | Elena Sarmiento Díez e Adrián Martín Prieto | Adrián Capelo

Reforma da Facultade de Dereito UDC para a súa adaptación ao EEES

Elena Sarmiento e Adrián Martín interviron na Facultade de Dereito da UDC para a adaptación da mesma ao novo Espacio Europeo de Educación Superior. A actuación, pola que recibiron o galardón á Obra Novel nos Premios COAG 2012, consiste por un lado na separación do tráfico rodado do acceso peatonal mellorándoo a través da creación dun corredor verde. Por outro permiten a iluminación do nivel inferior do edificio mediante a formación dun patio delimitado por socalcos axardinados. Con isto se pretende crear novos espacios de relación para os estudantes así como zonas de traballo e unha aulanet para as que deseñaron os elementos de mobiliario.

Rehabilitación y Ampliación del Gran Hotel Balneario de Guitiriz | Diaz&Diaz Arquitectos

Rehabilitación e Ampliación do Gran Hotel Balneario de Guitiriz

Con su imponente longitud, la imagen del hotel discurre paralela al río ofreciendo al viajero dos maneras diferentes de acercamiento desde naciente y poniente. Lindante con un bosque de indudable valor paisajístico se dispone el balneario de nueva planta, integrado y sin entrar en competencia con las especies forestales ni con el viejo hotel.»

Tenda Introset Bulthaup A Coruña | Arquitecto | A Coruña | Finalista Premios FAD 2009 de Arquitectura Interior Finalista Premios Saloni 2009 de Arquitectura Interior

Tenda Introset-Bulthaup A Coruña

O Showroom de Introset Bulthaup, proxectado por Alfonso Penela, é o resultado da rehabilitación de un local comercial. Foi concebido para poder contemplarse xa dende o exterior a través dos seus livianos paramentos verticais de lamas brancas de madeira. No seu interior os forxados desnudan a súa cara inferior para adquirir unha nova expresividade.

Andrés Reboredo | Parlamento de Galicia.

Parlamento de Galicia

«En 1987, Andrés Reboredo obtén o primeiro premio nun concurso convocado para seleccionar o proxecto que transformaría o Cuartel do Hórreo no Parlamento de Galicia. O grande edificio militar que se rehabilita posúe unha planta rectangular, coas esquinas resaltadas por corpos saíntes e de maior altura. No se centro existe un único patio, en torno ao que discorren todas as circulacións. Exteriormente o edificio a penas amosara cambios substanciais, mantendo a súa severa fachada, con excepción da construcción dunha magnífica reixa de aceiro oxidado composta por pezas exentas, colocadas de canto, altas e agudas, que permiten ver o exterior do edificio, en visión frontal, pero que en escorzo se converten nun muro opaco coa singular cor e textura do metal oxidado».

Top