Obras de Santos-Mera

Galescola en Hío | Santos-Mera | Adrián Capelo

Galescola en Hío

«O xogo de volumes de diferentes alturas e tamaños, a fragmentación e disposición de hocos e partes móbiles, así como o uso da cor, conferen ó conxunto un dinamismo que nos parece suxerente e adecuado ó uso infantil. Ademáis, dito xogo e o feito de baixar a cota do edificio abrandan o volume axudando a unha integración amable sen renunciar á singularidade do edificio»

Top