XVI Premios COAG (2014-14)

Xurado e entrega de premios

 • Presidente: O Ilmo. Sr. Decano do COAG
  • Don Antonio Maroño Cal
 • Vocais: Dous arquitectos de recoñecido prestixio
  • Don Antonio Miranda Regojo
  • Don Joao Mendes Ribeiro
 • Un representante da ETSA de A Coruña
  • Don Alfredo Freixedo Alemparte
 • Secretario: Presidente da Comisión de Cultura ou membro da Xunta de Goberno
  • Don Cristóbal Crespo González

Acta do Xurado XVI Premios COAG

Indícase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 2/2015 de 12 de febreiro, acordou outorgar o premio COAG nesta categoría especial ao colexiado D. Xosé Manuel Gallego Jorreto.

A entrega dos premios realizouse nun acto público o 13 de marzo, as 20:00 no Auditorio da sede de Afundación de Vigo.

 • Premio á traxectoria profesional: Manuel Gallego Jorreto
 • Rehabilitación: Emilio Rodríguez Blanco pola Rehabilitación Integral dunha vivenda en Portanova
 • Interiorismo e Reforma Interior: Villacé y Comingues pola Adaptación de local e actividade de Cafetería en Vigo.
 • Arquitectura efémera: Jorge García, Fernando Eiroa, Francisco Xabier Barral e Rebeca Eiras pola Ordenación do Festival do Norte 2014
 • Vivenda: “ex aequo” a Manuel Jorreto Díaz pola súa vivenda en Ourense, e a Terceroderecha Arquitectos pola súa Vivenda Unifamiliar en Xuanzo.
 • Equipamento: Carlos Seoane polo Centro Social e de Ocio Biosaludable
 • Proxecto fin de carreira: Pablo López Prol polo Estadio Olímpico na Ribeira do Manzanares
 • Baixo custo: Castroferro Arquitectos polo Refuxio en Vilaboa
 • Divulgación e Investigación: arquitecturadegalicia.eu

 

*

Top