Mapa dos ´90 #semanadaarquitectura

agsemanadaarquitectura anos 90-01

Esta semana propoñemos novos artigos e novas temáticas. Vamos a facer un resumo sobre as obras que temos publicadas ata o de agora, nunha serie de mapas que se irán actualizando a media que vaiamos aumentando a nosa base de datos, polo que nunca quedarán obsoletos.

Chegados ó cuarto día da semana, chegamos ós anos 90, época onde, como falábamos no artigo anterior, a influencia da escola de arquitectura da Coruña ten maior importancia. As recentes xeracións de arquitectos comezan a poboar o noso mapa de obras. Así, pódese ver una nube máis xeneralizada por todo o mapa, con maior concentración na banda oeste da comunidade. (Temos que aclarar que non figuran todas as obras ata o de agora no noso mapa, pero que de todos os xeitos a cantidade de obras que hai recollida pode ser unha mostra representativa da realidade arquitectónica do momento).

A concentración de obras si se ve focalizada nas tres grandes cidades. Aquí xa resulta realmente imposible unha selección de obras a resaltar, fóra das xa coñecidas, xa que hai unha ampla variedade de novos usos, novos arquitectos e infinidade de localizacións. A modo persoal, voume quedar con tres, como vin facendo ata o de agora nos artigos de toda a semana.

Destacarei o Centro de Saúde de Vilalba, de Meijide e Vidal, as Instalacións de remo de Mazaricos e a vivenda en Amarante de Alfonso Penela.

Este é un pequeno extracto. Coma no artigo anterior, achegamos unha pequena táboa resumo dos autores e do número de obras por localidade. Táboas coma esta pódense elaborar a partir da información das táboas que xera esta web automáticamente. Podes probar na parte inferior da web a facer o teu propio mapa.

 Arquitecto/ Provincia/número de obras

Albert Viaplana e Helio Piñón
A Coruña
2
Alfonso Penela
Ourense
1
Alfonso Penela
Pontevedra
3
Alfredo Alcalá
A Coruña
2
Alfredo Freixedo Alemparte
Ourense
1
Anaya Arquitectos
A Coruña
1
Andres Perea
A Coruña
1
Andrés Fernández-Albalat Lois
A Coruña
1
Andrés Perea Ortega
A Coruña
1
Andrés Reboredo + Albert Pineda
A Coruña
1
Antonio Amado
A Coruña
2
Antonio Amado
Pontevedra
1
Antonio Dávila Alonso, César Jiménez López, Luis Meijide Rico e Jesús Cordeiro Rodríguez
Pontevedra
1
Arturo Franco Taboada
A Coruña
1
Baltar, Bartolomé e Almuiña; Iago Seara
Pontevedra
1
Carlos Ardid
Pontevedra
1
Carlos Meijide
A Coruña
1
Carlos Meijide e Francisco Vidal
A-Coruña
1
Carlos Meijide e Francisco Vidal
Lugo
1
Carlos Meijide e Jorge Meijide
Lugo
1
Carlos Pita
A-Coruña
1
Carlos Seoane
A Coruña
1
Carreira Montes e Salgado Cortizas
A-Coruña
1
Catalán Tobía e Arias Jordán
Pontevedra
1
Celestino García Braña
Lugo
1
Celestino García, Isabel Aguirre e Fernando Agrasar
Pontevedra
1
Cesar Portela e Arata Isozaki
A-Coruña
1
Creus e Carrasco
A-Coruña
1
César Portela
A Coruña
1
César Portela
Ourense
1
César Portela
Pontevedra
1
Estudio Cano Lasso
A Coruña
1
FGP arquitectos
Pontevedra
1
Fernando Blanco
Ourense
2
Fernando Blanco
Pontevedra
1
Fernández-Albalat Lois, Fernández-Albalat Ruiz
A Coruña
1
Francisco Javier Pena Fernández, Luis Saez y Mariano de Labra Morán
Pontevedra
1
Francisco Javier Pena Fernández, Mariano de Labra Morán, Antonio Dávila Alonso, César Jiménez López e Luis Meijide Rico
Pontevedra
1
Francisco Mangado
A Coruña
1
Gabriel Santos Zas
A Coruña
1
Giorgio Grassi
A Coruña
1
Iago Seara
A Coruña
1
Iago Seara
A-Coruña
2
Irisarri + Piñera
Pontevedra
5
Irisarri+Piñera
Ourense
1
Joaquín Fernández Madrid
A Coruña
1
Josef Paul Kleihues
A Coruña
1
Josep María de Arenaza y Joaquín Pujol
A Coruña
1
José Antonio Franco Taboada
A Coruña
1
José Fernández Salas
A Coruña
1
José Javier Suances Matías
Ourense
1
José Ángel Carreira Montes
Lugo
1
José Ángel Carreira Montes
Pontevedra
1
Julio Barallobre e Javier Vizcaíno
Lugo
1
León López de la Osa
Pontevedra
1
Manuel Gallego
A Coruña
6
Manuel Gallego
Lugo
2
Manuel Gallego Joreto
A-Coruña
1
Manuel de las Casas
A-Coruña
1
Manuel de las Casas
Pontevedra
1
Nieto + Sobejano
Pontevedra
1
Noguerol y Díez
A-Coruña
5
Noguerol y Díez
Pontevedra
1
Pascuala Campos
Pontevedra
1
Pedro De Llano
A-Coruña
1
Peter Eisenman
A Coruña
1
QRC
A-Coruña
3
Rafael Baltar, Bartolomé e Almunia
A Coruña
2
Ricardo Bofill
Pontevedra
1
Rodriguez y Rivoira
Pontevedra
1
Roldán+Berengué
Lugo
1
S. Fraga Rivas, M. Portolés Sanjuán, F. J. García-Quijada Romero
Pontevedra
1
Salvador Molezún, Baltar Tojo, Bartolomé Argüelles, Almuíña Díaz
A-Coruña
1
Santiago Catalán Tobía
Lugo
3
Suances, Freixedo e Vecoña
Ourense
1
Xose Luís Pérez Franco
A-Coruña
1
Xosé Bar Boo
A Coruña
1
Xosé Manuel Rosales
A Coruña
1
Ábalo e Alonso
Ourense
1
Álvaro Fernández Carballada
A Coruña
1
Álvaro Siza
A Coruña
2
Authors
Top