Arquitectura de Galicia articles

AEREA ZONA 1

Europan 13 – A Coruña – Paseo pola ría do Burgo

Europan 13 – A Coruña – Paseo pola ría do Burgo

Segundo premio: O proxecto desenvolve unha ferramenta paramétrica actuando sobre situacións críticas que poden ser entendidas como obstáculos na paisaxe. Estas situacións recoñecidas como os operadores da ferramenta de traballo que se desenvolve, son función dun contexto non visible, abstracto e cambiante, e determinante de cara ó desenvolvemento da cidade. Este contexto é considerado de

europan vista general-01

Europan 13 – A Coruña – Nice to ´sea´you

Nice to ´sea´ you é un programa de activación urbana con diversas iniciativas, públicas e privadas, enfocadas nun ámbito de actuación que contén dous barrios; As Xubias e a Pasaxe, co 2% da poboación da Coruña, situándose entre dous focos urbanos moi desenvolvidos. Este programa transformará a área nun barrio productivo. A área de traballo está

1426010315970_1000_1000_U_4613da823e54398c31364c0cce32e1b

42 Km, 42 Edificios

  42 kilómetros, exactamente 42.195km será lo que correrán por las calles coruñesas las más de 1.000 personas el próximo domingo 19 de Abril. Pero ¿qué tiene que ver la popular práctica de correr con la arquitectura? ¿el urbanismo que recorremos? No solo eso, en una carrera también estamos visitando la población, apreciando sus encantos y sus desencantos, y entre

Top