Tag Archives: Centro de Saúde

AG_centro_saude_cotobade_enrique_rodriguez_2007

Centro de Saúde de Cotobade

Centro de Saúde de Cotobade

Como un miliario contemporáneo, o edificio atopase ao pé da estrada. Ten a rotundidade suficiente para marcar un fito territorial, un elemento colonizador. A colonización urbana dunha paisaxe rural. Ao vello mosaico agrario aínda presente superpónselle as formas da urbanidade que leva consigo as novas demandas dos habitantes. Nace o equipamento ao pé da estrada:

Centro de Saúde Praza da Constitución

Centro de Saúde da Praza da Constitución

O Centro de Saúde do Casco Vello de Vigo ocupa un antigo edificio situado no lado norte da
Praza da Constitución de Vigo, coñecida en ocasións como a Praza Maior. Esta praza sitúase na
entrada do Casco Vello ao final dá Rúa Policarpo Sanz en dirección cara a Porta do Sol, e foi
declarada xunto coa Colexiata de Santa María como Patrimonio Histórico Artístico pola Xunta de
Galicia en 1946. Trátase dunha praza porticada en tres das suas frontes onde encontrábase
antigamente o concello, reconvertido hoxe en día na Casa Galega da Cultura.

Top