Tag Archives: Enrique Rodríguez

AG_centro_saude_cotobade_enrique_rodriguez_2007

Centro de Saúde de Cotobade

Centro de Saúde de Cotobade

Como un miliario contemporáneo, o edificio atopase ao pé da estrada. Ten a rotundidade suficiente para marcar un fito territorial, un elemento colonizador. A colonización urbana dunha paisaxe rural. Ao vello mosaico agrario aínda presente superpónselle as formas da urbanidade que leva consigo as novas demandas dos habitantes. Nace o equipamento ao pé da estrada:

Top