Mapa

arquitecturadegalicia.eu é unha iniciativa libre que procura achegar a arquitectura de Galicia dende os anos 60 ata a actualidade. No seguinte mapa podes viaxar polo territorio galego e atopar máis de 700 obras xeolocalizadas.

Todas as obras referenciadas no mapa dispoñen dun enlace para a visualización completa da ficha do proxecto, acompañada de fotografías e nos casos que é posible planimetrías.

Top