Obras de 1960

Vivendas na Praza de Compostela

«Concentrando la expresividad tanto en la fachada como en el escalonamiento de las plantas superiores. A partir de una escalera central cuyos muros perimetrales sirven de estructura junto con los muros medianeros, Bar Bóo organiza unas amplísimas viviendas que ocupan la totalidad de la planta» Celestino García Braña

AG | San Francisco Xavier

Igrexa de San Francisco Xavier

A igrexa de San Francisco Xavier destaca tanto polo edificio como polas esculturas que nela se encontran. O conxunto parroquial articúlase ao redor dun patio axardinado interior pechado pola vivenda do párroco, as salas de reunión e, como elementos formais de maior presencia, o campanario e a igrexa. A igrexa é obra do arquitecto Gerardo Calviño e presenta un deseño sobrio que fai de contrapunto perfecto para as esculturas que acolle no seu interior

Top