Obras de 1970

Vivendas en Concepción Areal

«Disponse 3 bloques independentes de 8 e 6 plantas ao redor dun patio elevado en L, co que se obtén un 10% mais de vivendas con un 40% menos de altura, en tanto que un portal-galería conectado con tres núcleos de comunicación vertical permite o acceso dende a rúa» Esteban Fernández-Cobián

Top