Obras de 2010

Norvento_mangado_lugo_juan_rodriguez

Nova Sede de Norvento

«Buscar unha arquitectura sinxela, tan sinxela e lóxica que resulta sutil e emocionante. Non se trata de berrar máis, de utilizar materiais sofisticados, de crear arquitecturas complexas. Trátase de convencer, de suxerir, de facer unha arquitectura silenciosa pero moi, moi atractiva» Francisco Mangado

Remodelación de dous edificios para catro vivendas e local comercial Antonio de Cominges Carvallo e Rogelio Pérez Conde

Remodelación de dous edificios para catro vivendas e local comercial

O proxecto consiste na rehabilitación de dous edificios no Casco Vello Alto de Vigo. Forma parte do programa que ven desenvolvendo o Consorcio do Casco Vello na última década, rehabilitando e construíndo novas edificacións, conseguindo deste xeito revitalizar a zona máis antigas da cidade.

Verde Castroferro arquitectos

Verde

Descontextualizar un obxecto para través da técnica, darlle un novo sentido. A forza da idea queda referendada pola literalidade da súa mensaxe, a sinxeleza na montaxe e a adaptación a uns recursos económicos limitados.

Top