Author Archives: Luis Santalla

bismages adran calo teo

Piscina cuberta en Adrán

O proxecto da piscina climatizada en Calo nace con dúas premisas claras: por unha parte respetar o entorno privilexiado no que se atopa, repleto de vexetación autóctona e árbores centenarias características da zona, por outra, realizar unha intervención mínima que reste protagonismo á construcción e potencia a beleza da paisaxe.

miyarq sky house

Sky House

Esta obra é o claro reflexo do momento no que foi construida, abríndose cara as vistas ó mar e ó ceo, obviando e deixando de lado outras relacións que puidera ter co entorno que a rodea. Provócanos visualmente e moralmente, convertíndose nun dos hitos museísticos da nosa fracasada historia arquitectónica recente. Luis Santalla | AG

Porto deportivo de Combarro

As instalacións diseñadas para este complexo deportivo pasan polos postos de amarre en aluguer, servizos de atención ó público, cafeterías, vestuarios… O edificio comercial con locais de ocio xunto ó edificio de capitanía completan xunta ó varadero os servizos que dispón o porto para o completo servizo ós usuarios e visitantes.

Centro Superior de Hostelería

Centro Superior de Hostelería

Creado para dar respuesta a la demanda del sector turístico, creando un proyecto ambicioso para formar a futuros
profesionales con una metodología basada en la Escuela suiza de Laussane. Ubicado en un entorno natural y tranquilo, con zonas verdes e instalaciones deportivas, que permiten complementar las actividades académicas de los alumnos.

Novo Auditorio de Ourense

O volume proxectado ten como elemento central, a modo de reclamo, a torre do escenario, a chamada torre de tremoias, que por necesidades técnicas alcanza unha grande altura, dispoñéndose ó seu redor os demais volumes. Búscase no edificio a combinación de eficacia e funcionalidade coa de representatividade, aspirando a ser un dinamizador da cidade e un importante punto de encontro. – turgalicia.es

Top