Author Archives: Luis Santalla

Torres da Cidade da Cultura

As torres da Cidade da Cultura son un proxecto do singular John Hejduk que se remonta ó ano 1992, e que estaban plantexadas para ser ubicadas no Parque de Belvís, para albergar actividades pedagóxicas complementarias ó xardín, funcionado como torres botánicas.
O proyecto no llegó a materializarse e, trala morte do arquitecto no ano 2002, o responsable do proxecto da Cidade da Cultura, Peter Eisenman, decidiu incluilas na súa obra, en homenaxe ó desaparecido autor.

casa da auga

Casa da auga

Trátase dun complexo deportivo e de ocio , cunha superficie aproximada ós 18.000m2. Entre outras instalacións, ten unha piscina olímpica, un balneario e unha praia artificial, ademais de grandes espazos axardinados, un centro de talasoterapia, locais comerciais e diversos servizos entre os que está prevista unha gardería infantil. As caixas de vidro e os grandes espazos acristalados son los protagonistas do edificio.

Casa das palabras

Nesta suma de espazos diversos concatenados entre sí, o visitante pode disfrutar do espazo público, e de todos, ó tempo que toma contacto coa súa língua e coa do seu pobo. Pero tamén ten a posibilidade de encontrar o seu propio espazo, o seu sitio, a súa intimidade, ó tempo que atopa a palabra e a dota dun significado propio.

Stand expositivo en Campo Lameiro

Un espazo expositivo exterior, temporal, de fácil y rápido montaxe e posibilidades de desmantelamento para o futuro montaxe noutro emprazamento. Precísase un espazo cerrado, protexido que conteña documentación e outro espazo exterior que sirva de emprazamento para a exposición de paneis. A madeira constitúese como estructura e pel do proxecto.

Edificio de oficinas para Granitos Ibéricos

Las bases de partida para la realización del proyecto son, principalmente, las de crear un elemento de referencia dentro del polígono industrial, un espacio de trabajo cómodo y de calidad ambiental, al tiempo que debe ser una muestra del producto que la fábrica promociona.La roca abierta y la montaña fracturada que se muestra en las canteras de granito de O Porriño

Vicerrectorado do Campus de Esteiro

O edificio que alberga a sede do Vicerreitorado e outros servizos de caracter administrativo, organizase en dous volumes independentes unidos por unha pasaralea que vola a altura do primeiro piso. O Vicerreitorado ocupa o volumen máis pequeno, de planta rectangular disposta en dous niveis. O outro edificio, máis paralelepipédico, ten a entrada a través dun espazo porticado.

32 viviendas y centro de dia | As Pontes | Abalo+Alonso | Santos Diez

32 viviendas y centro de día

Jóvenes y mayores comparten más cosas de las que estamos acostumbrados a suponer. Viviendas de un dormitorio, dos a lo sumo para esa persona que los cuida de noche, o el hijo que acaba de nacer, o el nieto que viene a ver a los abuelos, o el trabajo…. Espacios de relación que podemos compartir; corredores, miradores, lavandería, accesos…una casa global, no un edificio.Un volumen compacto recoge las indicaciones de la normativa

Top