obras en Laracha

Apliación do Porto de Caión | Creus e Carrasco | Caión

Ampliación do Porto de Caión

Ampliación do Porto de Caión

A ampliación do porto de Caión, do Departamento de Enxeñaría de Portos de Galicia, xorde da necesidade de protexer e reparar as embarcacións no inverno. Rematada en agosto de 2013, integra a vila no porto sen entorpecer o traballo dos pescadores. Consiste nun conxunto fragmentado de cubos de 3x3x3m de formigón sobre os que se eleva unha pasarela-mirador de madeira.

Casa en Santa Rita

A casa como proxecto de vida. O tempo leva o ritmo do habitar.
Tres vivendas tradicionais ao pé dun camiño unidas para facer unha soa. Feitas aos poucos, humildes modificacións para acomodar unhas casas vellas ás necesidades dos habitantes. Elemento a elemento, detalle a detalle, coa axuda do saber artesanal do albanel local.

Top