obras en Vedra

Rehabilitación de vivenda tradicional-lagar en Merín

Rehabilitación de vivenda tradicional-lagar en Merín

«De la casa restaurada proyectada por Luis y Cristina aún permanece la respiración de las maderas: Estructura, piso y zonas donde tocan manos y pies y fregona: Castaño del país. Recubrimientos y particiones sin contacto con las manos y pies y fregona: Pino abeto pintado» Álvaro Negro

Ximonde_Fermín G. Blanco

Rehabilitación de Centro Ictiolóxico de Ximonde

O coto de Ximonde é un espazo de gran valor ambiental situado na ribeira do Río Ulla, fronteira natural entre as provincias da Coruña e Pontevedra. O coto está formado por una serie de elementos más ou menos integrados na paisaxe de ribeira, una presa de pedra e un antigo muiño, os postos de pesca en ambolas marxes do río e unha pasarela derruida… todo elo obxeto de reforma no proyecto.

Centro de interpretación parroquial en Vedra

Centro de interpretación parroquial de Vedra

O Centro de Interpretación Parroquial de Vedra proxectase nunha localización moi peculiar, as traseiras do cemiterio parroquial. O iglesiario conforma unha unidade atrio, templo e cemiterio situado nun promontorio fóra do núcleo. O museo apoia-se nunha antiga edificación (a casa da fábrica) para acceder, e proxectase un volume novo alongado que será a nueva fachada do cemiterio.

Top