12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Escola de maxisterio

AG_escola_maxisterio_Moreno_barbera_Compostela_00
BLAT PIZARRO, Juan | Fundación Arquia, 2006
Obra:Facultade de enfermería (uso actual)
Arquitecto:Fernando Moreno Barberá
Provincia:A Coruña
Localidade:Campus norte, Santiago de Compostela
Ano:1967 – 1969
Xeolocalización:42.885349,  -8.543279
Outros Datos:
Premios:
Publicacións:
ALLEGUE, Xosé |  Compostela. Arquitecturas del siglo XX | COAG 2001
BLAT PIZARRO, Juan | Fernando Moreno Barberá | Fundación Arquia, 2006
Ferrandis Guillén, Carlos |Fernando Moreno Barberá, arquitecto | CTAV  2006
VV.AA. | Escola de Maxisterio, Santiago de Compostela | Obradoiro 17 | 1990
Información na rede:
Brencea Caraghiosu, Mihai A. | Relaciones visuales y configuraciones exteriores en la Universidad Laboral de Cheste | UPC 2010
Descripción do proxecto:
«Incorpora o uso de novas pezas volumétricas prefabricadas de formigón para definir os ocos de fachada, influenciado por algunhas tendencias do momento, pero segue fiel aos seus principios en canto á fragmentación funcional que caracteriza os seus proxectos dada pola constante preocupación pola visualización do conxunto. A relación coa topografía faise presente sobre todo no empeño posto na sección para resolver o proxecto dentro dun soar alongado, estreito e con acentuada pendente. O proxecto está hábilmente traballado desde a sección para dar solución á estreita xeometría e ao forte desnivel. Está dotado de amplos espazos cubertos, dado o clima do lugar que contrastan cos patios que levan a luz atao interior xunto aos toques de cor que xera a vexetación.
O edificio contempla a relación cultural co lugar por medio da súa intensa fragmentación. Con iso consegue situalo á escala dos edificios pequenos que forman a contorna evitando toda maxestosidade»
Mihai  Brencea
Reportaxe fotográfica:
Planos:
Brencea Caraghiosu, Mihai A. | Relaciones visuales y configuraciones exteriores en la Universidad Laboral de Cheste | UPC 2010

Authors
12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Related posts

*

Top