obras en Samos

Rehabilita​ción para albergue y museo de la Casa Grande de Luisío | HIVAS | Luisío. Samos

Rehabilitación para albergue e museo da Casa Grande de Luisío

Rehabilitación para albergue e museo da Casa Grande de Luisío

Arquitecto:HIVAS
Provincia:Lugo
Localidade:Luisío. Samos
Ano:2009
Así, a actuación consiste por unha parte na comprensión de cada parte do edificio, do inventiariado dos elementos siginificativos como carpinterías, grabados, pinturas…da sua natureza e primitivo uso así como as posible transformación en espazos polivalentes para o novo uso.

Top