obras en Ourense

Módulo de aseos no Salgueiral

«A premisa básica da intervención será a integración coa natureza, e a búsqueda dunha relación armónica, pero con certo contraste entre a peza a executar e o contorno. Téntase que esta pequena edificación actúe coma elemento escultórico funcional, ás beiras do río Avia»
Muiños+Otero

Casa con 3 patios | Quico Jorreto | Orense

Casa con 3 patios

La parcela se sitúa en una urbanización que previsiblemente se colmatará y perderá su relación con la naturaleza. La vivienda pretende cerrarse al exterior y abrirse a 3 patios buscando el óptimo soleamiento , cada patio se asocia a una función y se puede abrir o cerrar al resto de la parcela según la época del año o el momento del día, generando una transición entre el interior y el exterior y filtrando las vistas del entorno.

Vivenda flexible

«Deséñase un gran espazo multifuncional e totalmente diáfano susceptible de dividirse facilmente nun futuro con tabiques lixeiro. Unha casa a moi baixo custo inicial, grazas á minimización de servizos, instalacións, tabiques e carpinterías ademais de executarse cunha construción sinxela»
Quico Jorreto

Vivenda en Ramirás

‘Organízase en 2 andares, así o andar inferior queda semisoterrado a modo de gran zócolo de formigón e nela sitúanse as dependencias que protexen do medio a modo de cova ou cuncha dun animal. O andar superior, é unha burbulla de vidro, destinado á vida durante o día’
Quico Jorreto

Top