obras en Ourense

Villa Lucia | Orense | HIVAS

Villa Lucía

Villa Lucía

La situación, dentro de la zona del ribeiro, una parcela de forma curva y fuerte pendiente hacia el sur y con vistas al río Miño. Las condiciones climatológicas extremas y los condicionantes del programa acaban por generar una envolvente de hormigón , que como elemento estructural y de fachada proporciona abrigo, sombra, vistas,…

Colexio dos Milagres

‘Los materiales se han utilizado para permitir un diálogo entre el edificio y la fuerte presencia del Santuario dos Milagres, de estilo románico. El hormigón visto y la sillería de granito, unidos a unos volúmenes contundentes, con ausencia de voladizos y aleros, permiten una perfecta convivencia entre la arquitectura de la iglesia vecina y la modernidad de este edificio.’ Fernando Agrasar

CEIP Amadeo | Ourense | HIVAS

CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

No CEIP Amadeo Rodríguez Barroso de Ourense, o estudio HIVAS parte dunha disposición do edificio perpendicular á rúa de acceso. A ocupación distribúese por plantas segundo idades. A planta inferior recolle os usos comúns do CEIP e as aulas de infantil. Os espacios totalmente abertos ao extereior protéxense baixo porches xerados pola planta superior. Esta parte dun esquema funcional claro de corredor central e aulas de primaria aos lados. O volumen compacto perfórase con patios abertos dos que reciben luz as aulas e o corredor central cos seus núcleos de comunicación vertical. Os extremos do volume que configura os patios cara o parque colindante dispóñense opacos e con acabados cromáticos contrastando co volumen inferior. O espacio de acceso aparece como prolongación do pabellón a modo de pérgola, proporcionando continuidade ao conxunto e permitindo a comunicación baixo cuberto.

Novo Auditorio de Ourense

O volume proxectado ten como elemento central, a modo de reclamo, a torre do escenario, a chamada torre de tremoias, que por necesidades técnicas alcanza unha grande altura, dispoñéndose ó seu redor os demais volumes. Búscase no edificio a combinación de eficacia e funcionalidade coa de representatividade, aspirando a ser un dinamizador da cidade e un importante punto de encontro. – turgalicia.es

30 VPO | Arnoia | abalo alonso

30 VPO en Arnoia

Enclave rural. Terreno en pendiente hacia el sur, con desniveles intermedios y magníficas vistas en todas direcciones, rodeado de viñas de ribeiro y con el Miño como argumento principal. Un camino lo atraviesa en dirección norte sur conectando la carretera de acceso al Ayuntamiento con el balneario ubicado a orillas del río.

Centro de Interpretación en San Cibrao de Las

O centro é un dos catro que constitúen a rede galega de Patrimonio Arqueolóxico. Sitúase como un primeiro cinturón do castro, a modo de límite físico, e plantéxase como unha nova entrada. Actúa como pantalla visual desde o xacemento. As intervencións no contorno encamínanse á recuperación do estado orixinal. A súa fragmentación busca o encaixe no terreo.

Top