Obras de 2000

Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo

Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo

«El proyecto da una respuesta contemporánea, equilibrada y precisa, al contenedor existente, cuya disposición de huecos en fachada condiciona, y posibilita, la resolución del programa de la nueva sede, desde criterios de ‘flexibilidad y versatilidad funcional’
Mansilla + Tuñón

Centro de recursos para persoas con discapacidade

O novo edificio sitúase na parte máis alta, nunha zona da que se extraía a arxila que servía como materia prima e que posteriormente serviu como escombrera. Está concibido para albergar unha proposta que compaxina a formación laboral coa exposición e divulgación das actividades dunha empresa da bisbarra integrada dentro dun grupo cuxa primeira finalidade é o fomento da integración laboral de persoas con discapacidade.

Top