Obras de 1970

Edificio de control para autoestradas

‘En un paisaje ondulado como el gallego no es fácil insertar un edificio sin que se produzcan desplomes ópticos; por ello se trató el edificio de control con movimiento de techos y volúmenes que producen una multiplicidad de horizontales, junto con la acentuación de elementos verticales netos’ Mario Soto

Vivendas na rúa García Olloqui

«Unha preocupación constante pola protección da intimidade das vivendas, tanto dende o exterior como dende o mesmo interior, guiaron a dirección do proxecto. De aí, o extensivo uso de rompe-vistas verticais de madeira que sen impedir as vistas ao mar ou a lugares afastados, non as permiten dende a rúa o de unha vivenda a outra e fan posible o uso da terraza» Xosé Bar Bóo

Vivienda Propia | Oleiros | Manuel Gallego

Vivenda no Pinar

«Quíxose indagar sobre a posibilidade da xeneralización, entendendo a vivenda como un lugar sobre o que se vive, constrúe a vida.
Así, proxectar unha vivenda propia podía ser tamén atopar unha orde e esa sería a referencia para ir diferenciando e recreando o espazo» Manuel Gallego

universidade laboral vigo | lopez candeira | lavadores | meixoeiro | 1975

Universidade Laboral de Vigo

A última das universidades laborais do estado foi proxectada polo arquitecto galego José Antonio López Candeira. Coa estratexia de pavillóns conectados por pasos cubertos logra manter una unidade funcional, mentres que cada peza resólvese con diferentes formalizacións e cotas. A modo de “contedores eficientes” trata de responder a cada función individualmente.

Top