Museo Interactivo da Historia de Lugo | Nieto Sobejano | Adrián Capelo Cruz

Museo Interactivo da Historia de Lugo

«Arquitectura y paisaje se funden en nuestra propuesta de un museo-parque, o un parque-museo, que se vinculará a la secuencia de espacios verdes de la ciudad ocultando bajo tierra las áreas de aparcamiento y emergiendo en una constelación de linternas cilíndricas dispersas en un prado verde y continuo»
Nieto Sobejano Arquitectos

Museo de Arte Sacra da Colexiata de Santa María do Campo | Manuel Gallego | Adrián Capelo

Museo de Arte Sacra da Colexiata de Santa María do Campo

A construcción do pequeno museo da Colexiata xurde como a necesidade de crear un lugar digno e seguro para garda-las xoias (cofre de seguridade) e con posibilidades de ser visitado. As súas dimensións obrigan a unha proximidade nos detalles e a unha escala de certa intimidade, que se complica coa búsqueda da unidade e continuidade espacial do recinto. A dificultade para ubicar a escaleira, suxire a transformación do propio museo en escaleira. Matízanse as diferencias funcionais (acceso, antesala e o propio museo) e espaciais no que se vai conigurando. A escaleira-museo vai adquirindo diferentes tratamentos a través da luz, pavimentos, paramentos, cor e detalles de varanda para potenciar estas ideas. Na fachada resalta este carácter unitario. Utilizase como elemento de concordancia co que lle rodea, a mesma idea do proceso constructivo de fachada, é dicir, elementos acristalados, recercados, de xambas pétreas, que á súa vez enmarcan elementos cegos brancos

Top