Casa Museo de María Pita | Arturo Franco Taboada | Adrián Capelo

Casa Museo de María Pita

Arturo Franco Taboada conforma, na rehabilitación para a Casa Museo de María Pita, un espazo expositivo cambiante a través da disposición de volumes exentos no interior da antiga envolvente. Frente a aparente complexidade, estas formas presentan ocos que permite ver o que sucede noutras salas, clarificando a comprensión do conxunto.

Top