Obras de 1990

Vivenda en Amarante

Vivenda en Amarante

A vivenda proxectada para unha parella de biólogos atópase no val do Avia, ao seu paso polo municipio de Boborás. A parcela sitúase no punto mais alto do val, dominando visualmente toda a contorna. A paisaxe está fortemente humanizada, é a paisaxe dos viñedos en bancais tan propia dos vales ourensáns onde se elaboran os viños do Ribeiro.

Centro de Salud La Doblada | Alfonso Penela | Vigo

Centro de Saúde da Doblada

En 1993 realiza el proyecto del Centro de Salud de A Doblada, donde las limitaciones de la parcela le obligaron a desarrollar un edificio de dos cuerpos. Uno de ellos de bajo y dos plantas formado por un prisma quebrado con fachada acristalada cóncava cuya red metálica de disposición horizontal recuerda a una persiana. El otro cuerpo se sitúa por detrás y acoge todos los espacios de espera.

Edificio Red Eléctrica de A Coruña | Andrés Perea Ortega | A Coruña

Edificio Rede Eléctrica de A Coruña

«Formalmente a solución proxectada xustifícase polo carácter institucional do edificio. Neste sentido enténdese a disposición «atípica» do volume na parcela e respecto ó entorno urbano. Un edificio aillado non só formalmente senón funcionalmente. A corporeidade da proposta foi asumida entendendo que así se opta polo carácter da arquitectura condensada e inequívoca da tradición do noroeste do país.»

Top