obras en Campo Lameiro

Nova casa consistorial de Campo Lameiro

Nova casa consistorial de Campo Lameiro

«O verdadeiramente importante para conseguilos obxectivos sería apoialas relacións entre os cidadáns pois iso si sería unha garantía de que o concello estaría vivo, das relacións veciñais, de que o lugar recuperará o seu cerne no entorno urbano.»
Rodríguez + Pintos

Stand expositivo en Campo Lameiro

Un espazo expositivo exterior, temporal, de fácil y rápido montaxe e posibilidades de desmantelamento para o futuro montaxe noutro emprazamento. Precísase un espazo cerrado, protexido que conteña documentación e outro espazo exterior que sirva de emprazamento para a exposición de paneis. A madeira constitúese como estructura e pel do proxecto.

Top