obras en Pontevedra

Escola infantil de 6 unidades

O solar atópase rodeado por viales en dous dos eus lados e polo outro sitúase o campo da festa. Optouse por unha solución pechada e neutra cara o vial este e aberta ó oeste e ó campo da festa, orientando os patios para ter soleamento á tarde. Todo o programa se resolve na planta baixa, facilitando a completa accesibilidade e favorecido polas características do lugar.

Sexto edificio do Museo de Pontevedra

«Nesa busca de equilibrio entre as partes, a aparente lixeireza do vidro do pavillón-xardín é compensada polo uso dun pesado esqueleto de formigón e uns pavimentos de granito. Pola contra, o hermético edificio de grandes lousas pretende alixeirarse a través da súa fenestración horizontal, pola que xorde a luz de día e de noite»
UP Arquitectos | Jesús Ulargui e Eduardo Pesquera

Top