Premio Rodríguez Peña 2007

Premio

· Rehabilitación de vivenda unifamiliar no casco histórico de Santiago _ Elisabeth Abalo e Gonzalo Alonso

 

Mención

· Estudio de arquitectura. Rehabilitación no barrio histórico da Coruña _ creusecarrasco

· Limpeza e posta en valor de ponte medieval en Ponteledesmo _ Elisabeth Abalo e Gonzalo Alonso

 

Candidaturas

· Rehabilitación do Pazo de Lestrove-Dodro _ Antonio Amado

· Hotel Monumento San Francisco _ Francisco Castro e Pedro Alonso

· Proxecto de restauración e reordenación da Praza do Campo da Fraga _ Henrique Seoane

· Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar _ José Antonio Sumay Rey

· Rehabilitación de edificio para uso administrativo _ Antonio Rodicio Pérez e Mª Carmen Gonzáles Iglesias

· Sede para o Reitorado da Universidade de Vigo _ Jesús Aser Fole Osorio

· Reconstrucción de vivenda unifamiliar _ José Ramón Romero Riadigos

· Rehabilitación de vivenda unifamiliar _ Antonio Varela e Roberto Costas

· Rehabilitación de vivenda unifamiliar _ Julio de Bernardo Gómez

 

*

Top