12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Reconstrución de vivenda en Cela


AG_casa_cela_Pierres_Lopez_bueu_00 Santos-Díez | BISimages
Obra:Reconstrución de vivenda en Cela
Arquitecto:María Pierres López
Provincia:Pontevedra
Localidade:Cela, Bueu
Ano:2014
Xeolocalización:42.324872, -8.765785
Outros Datos:
Premios:
Premio Gran de Area | 2014
Publicacións:
Información na rede:
veredes.es
Descripción do proxecto:
«A construción da que se parte contaba con dúas ruínas, moi degradadas. Non obstante era esta condición ruinosa e de historia pasada a que atraeu os propietarios, e que converteu en premisa a reutilización de todo elemento construtivo susceptible de ser recuperado.Tómase a proposta e apóstase por conservar a composición das volumetrías preexistentes no posible e actuar o mínimo sobre a topografía da parcela. Os propios clientes, influenciados pola súa formación inxenieril, navegan entre desexos de contemporaneiade e tradición, propoñendo o formigón a cara vista como un dos posibles materiais de fachada.A contundencia do portón de entrada, co volume fraxilmente voado do cedro, o cadeirado antigo de pedra e os muros de formigón visto, é sen dúbida a clara lectura desta busca por reutilizar e integrar o vello e o novo.

O volume menor con muros de pedra e cuberta de tella, actúa como fachada principal á paisaxe, dando fronte ao Norte da nova vivenda, enfocado cara ás vistas e recordando en todo momento a orixe humilde da vivenda.

Tras el, outro volume a dúas alturas en formigón a cara vista, achega unha lectura máis contemporánea, pero co respecto do que se retrae para non atordar. A entrada principal, nunha posición lateral, respecta a antiga disposición e recupera o cadeirado preexistente, integrándose entre a textura ruda do formigón encofrado con táboa e a calidez do cedro.

Un mínimo corpo de formigón enlaza ambas as dúas volumetrías, coa clara intención de que dialoguen entre elas, outorgando a cada unha a súa autonomía e presenza. Á súa vez servirá de canto ao que acudir dende o dormitorio e dominar a paisaxe, sempre con ese espírito de espazo de mínimos.

A madeira de cedro ao exterior, trata de suavizar a dureza que tanto pedra e formigón confiren á arquitectura, achegando a lectura cálida e doméstica que demandan as fachadas, aínda que sempre cunha clara vocación de vestido insinuante, deixando que a materialidade contundente do fondo non perda o seu protagonismo. Tres grandes contras corredizas axudan a que a imaxe da vivenda poida cambiar por momentos, contribuíndo a matizar a luz que entra, sen deixar de gozar dela»

María Pierres López en veredes.es

Reportaxe fotográfica:
Planos:
 veredes.es

Authors
12345 (Ninguna valoración todavía)
Cargando…

Related posts

One Comment;

  1. Pingback: 99 Candidaturas - Arquitectura de Galicia Revista

*

Top