Obras de 1960

AG | Pesqueira Vasco-Gallega

Pesqueira Vasco – Galega

O edificio, que proxectan en 1960 para unha empresa pesqueira, debe resolver un complexo programa industrial en varias plantas, situado nun frente marítimo. A resposta arquitectónica de Pérez-Lorente e Yáñez é unha peza de superficies limpas, con ocos organizados en largas bandas. A Aparente simplicidade formal enriquécese coa disposición dos ocos, que reflexan as particularidades do programa interno, acusando diferenzas de disposición en cada unha das catro plantas

Fábrica e oficinas de Coca-Cola

«El edificio se concibe fundamentalmente como una envoltura de vidrio y carpintería metálica, a través de la cual se percibe todo el proceso de fabricación. Su asentamiento sobre un espacio ajardinado se remarca al separar ligeramente la cota del forjado inferior sobre la del terreno, afirmando así su propia especificidad volumétrica» Celestino García Braña

Top