Obras de 1964

AG | San Lourenzo

Igrexa de San Lourenzo de Albeiros

Destacan na cidade tres conxuntos parroquiais realizados entre os anos 60 e 70. O primeiro en ser proxectado, polo arquitecto asturiano Efrén García Fernández está dedicado a San Lourenzo e mostra, como xa o tiña feito no pavillón dos deportes, a súa capacidade como proxectista. O conxunto de casa parroquial e igrexa organízase ao redor dun porche cuberto, que, xunto co baptisterio no exterior, define un claustro interior recollido e amábel

AG | Jesuitas

Edificio de Obras Sociales para los Padres Jesuitas

El edificio diseñado para la Compañia de Jesús en el centro de Vigo exigía disponer de dos grandes espacios en semisótano y entreplanta para usos comunitarios y religiosos. El proyecto de Perez-Lorente y Yáñez Ulloa coincide con el desarrollo del Concilio Vaticano II -iniciado en 1962 y clausurado en 1965- en el que se introdujeron importantes reformas litúrgicas.

AG | Casa Pernas

Casa Pernas

La vivienda del arquitecto condensa el bagaje moderno que Pernas trae desde América, y que caracteriza la primera década de su producción arquitectónica en la ciudad. La casa Pernas, situada en una pequeña parcela en la Gran Vía de Vigo, se resuelve con contención formal y austeridad de medios. El programa se distribuye en planta baja y piso, en una superficie rectangular de 7,20 x 14,30 metros

Praza de Abastos de Gondomar Xose Bar Boo

Praza de abastos de Gondomar

«Este pequeno mercado está resolto cunha potente idea arquitectónica, mostrando cómo con escasos recursos é posible realizar unha obra duradeira, funcional e fermosa. O mercado está composto por una serie de módulos hexagonais, conectados entre si, construídos con pezas de pedra e formigón e cubertos por una lixeira estrutura metálica, cun único apoio central, a modo de paraugas, que abre as súas baleas ata apoialas no perímetro superior do muro de peche». Fernando Agrasar.

Top