Obras de 1970

AG | Ramón Falcón

Escola de Artes e Oficios de Lugo

O proxecto redactado polo arquitecto do Ministerio de Educación Manzano-Monís foi elixido entre outras cinco propostas de edificios para usos similares. O proxecto baséase na definición individual de cada aula con superficies variables e cubertas a unha auga, todas enlazadas por unha zona cuberta aberta ao xardín interior. As aulas distribúense en dúas reas enfrontadas que se moven segundo as necesidades de accesos e o desexo de dotar de interese espacial o xardín interior. A cercanía de cada unha das pezas e a amplitude dos cubertos fai que o edificio se peche sobre si mesmo para protexerse do clima

AG | Perpetuo Socorro

Iglesia Parroquial del Perpertuo Socorro

«El edifi cio no está orientado canónicamente hacia el este, y su relación con la ciudad es confusa. Aunque la entrada natural a la iglesia hubiera sido desde el paseo superior, el notable desnivel del terreno aconsejó girarla hacia la calle Lalín, donde aparece una pequeña plaza y un pórtico cubierto. Desde allí se ingresa a la nave central y al baptisterio, así como a las demás dependencias, situadas en el semisótano»

Top