Obras de 1979

Vivienda Propia | Oleiros | Manuel Gallego

Vivenda no Pinar

«Quíxose indagar sobre a posibilidade da xeneralización, entendendo a vivenda como un lugar sobre o que se vive, constrúe a vida.
Así, proxectar unha vivenda propia podía ser tamén atopar unha orde e esa sería a referencia para ir diferenciando e recreando o espazo» Manuel Gallego

Top