Obras de 1980

Escola técnica superior de Arquitectura

Escola técnica superior de Arquitectura

Como elemento base da composición temos que considerar estes catro tubos portantes, destinados dous deles a circulación vertical e outros dous a servizos sanitarios, e un desenvolvemento en horizontal de andares cadrados decrecentes segundo se aproxima ao chan

Concello de Forcarei

A idea que presidiu a obra era a integración dun edificio singular cun extenso programa na praza que dispoñía dunha morfoloxía propia definida por edificios de tipoloxías e escalas variadas. O programa separouse en catro volumes de diferente importancia, achegando os volumes máis pequenos á praza, situando os máis altos nun segundo plano.

Top