Obras de 1984

Casa en Santa Rita

Casa en Santa Rita

A casa como proxecto de vida. O tempo leva o ritmo do habitar.
Tres vivendas tradicionais ao pé dun camiño unidas para facer unha soa. Feitas aos poucos, humildes modificacións para acomodar unhas casas vellas ás necesidades dos habitantes. Elemento a elemento, detalle a detalle, coa axuda do saber artesanal do albanel local.

Top