Obras de 1992

AG | Primaria

Centro de Asistencia Primaria

Arquitectura pública feita cos cartos de todos e institucional que a todos representa. Un centro de Asistencia Primaria é un templo á saúde pública. O carácter do edificio reflectirá a firmeza e o sosego do permanente e a axilidade e a lixeireza das relacions sociais contemporáneas. Na forte pendente da ladeira sur da cidade e rodeado de edificios residenciais de grande altura, constrúese este centro de saúde de mil metros cadrados

AG | Ramallosa

Paseo Marítimo de A Ramallosa

«Actuación sobre terreos colindantes á zona marítimo-terrestre nunha beira da ribeira pola desembocadura do río Miñor en Nigrán (Pontevedra), ó longo de 850 metros e sobre unha superficie de 25500 metros cuadrados. A fronte da actuación ten carácter de transición entre o pequeno núcleo urbano vencellado ó entorno das pontes (Ramallosa) e unha praia de carácter semiurbano (Praia América) a través dun medio natural en proceso de colonización por vivenda unifamiliar dispersa».

Vivenda en Corrubedo | Iago Seara | Adrián Capelo

Vivenda en Corrubedo

«Dos volúmenes de planta rectangular y sección coincidente se unen bajo el amparo de una misma cubierta de cobre o zinc en la mitad norte de la parcela. Juntos forman un único prisma colocado en el eje este-oeste que se comunica mediante una pasarela en la planta superior. La vivienda es una fachada a la luz del sur y sobretodo una puerta al paisaje marino» Pablo Costa

Edificio Red Eléctrica de A Coruña | Andrés Perea Ortega | A Coruña

Edificio Rede Eléctrica de A Coruña

«Formalmente a solución proxectada xustifícase polo carácter institucional do edificio. Neste sentido enténdese a disposición «atípica» do volume na parcela e respecto ó entorno urbano. Un edificio aillado non só formalmente senón funcionalmente. A corporeidade da proposta foi asumida entendendo que así se opta polo carácter da arquitectura condensada e inequívoca da tradición do noroeste do país.»

Top