Obras de 2005

372 Vivendas na RENFE

372 Vivendas na RENFE

‘A partir de un módulo base de tres dormitorios es posible ceder o ganar un dormitorio resolviendo los tipos de dos, tres y cuatro dormitorios. En las esquinas y extremos se resuelven las viviendas de un dormitorio.Las viviendas tienen una doble orientación Este-Oeste ó Norte-Sur, buscando la posibilidad de ventilación cruzada y el máximo de asoleo’ Anaya Arquitectos

Intervencion en puente medieval | Ponteledesma | abalo alonso | xurxo lobato

Intervención en el puente medieval

Se plantea el proyecto con el fin de reparar y poner en valor el puente medieval que, en el Camino de Santiago, une los municipios de Boqueixón y Vila de Cruces sobre el río Ulla entre las provincias de A Coruña y Pontevedra respectivamente. Ha sido relevado recientemente de su función principal de comunicación rodada entre ambas orillas por el nuevo puente aguas abajo.

Biblioteca e Facultade de Administración de Empresas de Lugo

O edificio da biblioteca do Campus aparece como límite e o seu carácter lineal establece unha barreira entre o propio campus e o entorno natural, creando un telón de fondo. O volume proxectado é facilmente traspasable por estar dotado de certa permeabilidade, onde se debate continuamente entre a introversión propia dos espazos de estudo e a apertura cara o entorno que recolle o edificio.

Pavillón polideportivo na Zapateira | Javier Estévez Cimadevila e José Antonio Vázquez Rodríguez | Adrián Capelo

Pavillón polideportivo na Zapateira

O proxecto para o Pavillón polideportivo no Campus da Zapateira lémbranos que existen outras formas de traballar con materiais tradicionais. Afincado nunha parcela cun forte desnivel, Javier Estévez e José Antonio Vázquez dispoñen tres muros de ladrillo en ménsula formando plegaduras que van reducindo o seu espesor cara a parte superior. No seu remate descansa unha malla tridimensional formada por módulos apilabéis de barras de madeira laminada tubulares que non pecha o recinto senón que só o delimita. O desnivel permite a creación dun paso a outra cota que permite por un lado o acceso ao resto de dependencias do pavillón e polo outro o disfrute do evento que estea tendo lugar nese momento.

Viveiro de empresas en Santiago | Abalo Alonso | Adrián Capelo Cruz

Viveiro de empresas en Santiago de Compostela

Abalo+Alonso traballan neste proxecto para un viveiro de empresas con un orzamento máis axustado do acostumado. Situado na periferia de Santiago de Compostela, ubícase nun polígono industrial coma un edificio aislado. unha gran caixa negra que esconde un luminoso claustro cuberto no seu interior. Arredor do mesmo, se organizan os distintos espazos do viveiro facendo gala neste traballo non só dunha gran tarefa en economía de medios senón tamén proxectual.

Top